Guidelines* for taking over RIZOOM [ENG}


If you take over the rizoom feed for one week, this means:

- everyday at least 1 and a maximum of 3 posts of your own (art)work. Reference is made in the description to your instagram and / or website.
- your own work may have been published somewhere before (for example on your own instagram)
- the work that is posted on instagram is also placed on the website rizoom.art (with your permission)

How does it work?

Option 1:
You mail the work you want to show on rizoom to www.rizoom.art@gmail.com. In addition to the work itself I’d like to have a title and short description of the work. I also like to have a photo of your workplace. I'll use this photo to make an announcement poster (see on instagram for examples).

Option 2:
You'll receive the login codes for the rizoom instagram account and you'll post your work yourself.

*these guidelines are literal lines to be established. With mutual agreement you can deviate from these lines or bend the lines yourself. In other words, much is possible.

 

Richtlijnen* voor deelname aan RIZOOM [NL}

 

Als je de Rizoom feed voor één week overneemt, betekent dit:

- elke dag minimaal 1 en maximaal 3 posts van eigen werk. Er wordt in de beschrijving verwezen naar je instagram en/of website.
- je werk mag al eerder ergens gepubliceerd zijn (zoals op je eigen instagram)
- het werk dat op instagram komt wordt (met jou toestemming) ook op deze website geplaatst (in de virtuele gallerij, zie de tab 'gallery')

Hoe werkt het?

Optie 1:
Je mailt het werk dat je op Rizoom wilt laten zien naar www.rizoom.art@gmail.com. Naast het werk zelf stuur je ook een titel en een korte beschrijving van het werk. Daarnaast zou het leuk zijn als je me een foto van je werkplek mailt. Deze gebruik ik om een aankondigings poster te maken (zie instagram voor voorbeelden).

Optie 2:
Je krijgt de inlogcodes van het rizoom instagram account en mag zelf je werk posten.

* deze richtlijnen zijn letterlijke lijnen om op te richten. In overleg kun je afwijken van deze lijnen of de lijnen zelf verbuigen. Met andere woorden, in overleg is veel mogelijk.
 

F1000012.jpg